news-dolat-kindermorgan

دولت آلبرتا تا مبلغ 2 میلیارد دلار به عنوان پشتیبانی از این پروژه تأمین می‌کند که بتوان از آن در شرایط پیش بینی نشده استفاده شود

ترجمه ایران استار-‌دولت لیبرال پروژه 4.5 میلیارد دلاری خط لوله "‌ترانس مانتین" را می‌خرد. این کار‌ با انتقاد و اعتراض گسترده‌ فعالان محیط زیست و رهبران بومی روبرو شد این حرکت دولت، سیاستمداران مخالف این طرح را نیز در موضع ضعف قرار داده است. گروه‌های زیست محیطی و رهبران بومی متعهد شد که اعتراض خود به این طرح بحث بر‌انگیز را گسترش دهند. آنها گفتند :"‌ما کاملا شوکه شدیم یعنی دولت کانادا تمایل دارد پول مالیات دهندگان را در چنین پروژه‌ای و برای توسعه استفاده از سوخت‌های فسیلی سرمایه گذاری کند".
"استوارت فیلیپ" رئیس قبیله بومیان بریتیش کلمبیا‌ در یک بیانیه گفت:"‌مهم نیست که چه کسی این خط لوله نامطمئن و هزینه بر را خریداری می‌کند ما همچنان به اعتراض خود ادامه می‌دهیم".
"الیزابت می" رهبر حزب سبز ‌گفت:" این خرید یک اشتباه تاریخی از جیب مالیات دهندگان‌ است او با اشاره به‌ سند هیئت انرژی ملی عنوان کرد "کیندر مورگان" خط لوله موجود را از صاحب قبلی به مبلغ 550 میلیون دلار در سال 2007 خریداری کرد ‌حالا ببینید این شرکت تگزاسی با فروش آن به اتاوا چه سودی دریافت خواهد کرد". او همچنین دولت ترودو را متهم به نوشتن یک چک بی‌محل برای هزینه‌های ساخت خط لوله که قبلا کیندر مورگان آن را‌ 7.4 میلیارد دلار بر آورد کرده بود کرد. این کار به نظر نادرست می‌رسد و به طور قطع به عنوان یک بار اقتصادی خواهد بود.
"آندرو چر" رهبر محافظه کار گفت:" که این تصمیم‌ ترودو مالیات دهندگان را تنگنای پرداخت بهای تصمیم نادرست او برای مدیریت انرژی می‌گذارد ".
در آلبرتا، دولت "نتلی" تا مبلغ 2 میلیارد دلار به عنوان پشتیبانی از این پروژه تأمین می‌کند که بتوان از آن در شرایط پیش بینی نشده استفاده شود.

Author: Iran Star

Category: News

Sub-Category: General

Date: 4 ماه 3 هفته قبل

For Country: Canada

Happened at: Canada

Share this with: ارسال این مطلب به