news-garma-bacheh-mother

پلیس می‌گوید چهارشنبه بعدازظهر در ساحل "تمیس‌کامینگ" ‌انتاریو گزارشی دریافت کرد‌ که بر طبق آن یک کودک کوچک در داخل یک خودرو با در‌های قفل شده، تنها مانده است

ترجمه ایران استار - پلیس استانی انتاریو می‌گوید بعد از اینکه پلیس یک کودک را از داخل ماشین داغ نجات داد، مادر بچه را دستگیر و او را متهم به ناتوانی در نگهداری فرزندش کرد.
پلیس می‌گوید چهارشنبه بعدازظهر در ساحل "تمیس‌کامینگ" ‌انتاریو گزارشی دریافت کرد‌ که بر طبق آن یک کودک کوچک در داخل یک خودرو با در‌های قفل شده، تنها مانده است. وقتی افسران پلیس به محل رسیدند، به آنها گفته شد که کودک حدودا 20 دقیقه است که در خودرو مانده، پلیس یک پنجره اتومبیل را شکست و کودک را درحالیکه دچار گرمازدگی شدید شده بود، از داخل خودرو نجات داد. کودک برای درمان به بیمارستان منتقل شد.
طبق گزارش‌ها سپس پلیس یک زن 20 ساله (مادر این بچه) را نیز در این رابطه دستگیر کرده است. این زن متهم به ناتوانی در تامین نیازهای اولیه فرزند خود است و باید در روز 24 ژوئیه در دادگاه "هیلی‌بری" انتاریو‌ حاضر گردد. پلیس از ارائه نام بچه و مادرش به رسانه‌ها خودداری کرد.

Author: Iran Star

Category: News

Sub-Category: General

Date: 4 ماه 1 هفته قبل

For Country: Canada

Happened at: Canada

Share this with: ارسال این مطلب به