news-general-dokhtar-bacheh

ازدواج دختران زیر سن قانونی در بعضی از نقاط هند جرم محسوب می‌شود

ترجمه ایران استار - طبق گزارش سازمان ملل سالانه حداقل 12 میلیون دختر در دوران کودکی، زیر سن 18 ساله مجبور به‌ ازدواج می‌شوند.  بر اساس گزارش صندوق اضطراری بین‌المللی کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) که روز سه‌شنبه منتشر شد، نشان داد در حالی که درصد ازدواج‌های‌ زیر سن قانونی در جهان کاهش می‌یابد،‌ ولی تا سال 2030 بیش از 150 میلیون دختر قبل از سن 18 سالگی ازدواج خواهند کرد.
"انجو مالهترا" مشاور جنسیتی یونیسف گفت: "‌اگرچه درصد اینگونه ازدواج‌ها در حال کاهش است و این خبر خوبی است‌ ولی ما راه طولانی برای رفتن داریم... ما قصد داریم تلاش جمعی‌ و دو جانبه‌ای را برای جلوگیری‌ از به سرقت رفتن دوران بچگی میلیون‌ها دختر انجام دهیم".
هنگامی که یک دختر فقیر مجبور به ازدواج در دوران کودک می‌شود، او با عواقب کوتاه و دراز مدتی مواجه می‌شود. شانس داشتن تحصیلات را از دست می‌دهد و احتمال شکنجه‌ شدن توسط شوهرش و عوارض و‌ رنج در دوران بارداری‌ را به جان می‌خرد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس‌ بزرگترین افت در درصد ازدواج کودکان در دهه گذشته‌ اتفاق افتاده و این کاهش بین 30 تا50 درصد بوده است.
یونیسف گفت که کاهش ازدواج‌ها در دوران کودکی در هند نتیجه آموزش‌های بهتر برای دختران و مبارزات موثرتر‌ در این رابطه می‌باشد. روند فعلی نشان می‌دهد که ‌هم اکنون‌ 27 درصد از دختران‌ در هند قبل از 18 سالگی ازدواج می‌کنند و این آمار در‌ یک دهه قبل حدود 47 درصد بود.
"لاکشی سندارام" مدیر اجرایی یک گروه مدنی برای مبارزه برای پایان دادن به ازدواج زود‌ هنگام به نام ‌"‌دختران،‌ نه عروسان‌" به الجزیره گفت: "این کاهش نشان‌دهنده حل‌شدن مشکل نیست زیرا‌ قوانین تنها بخشی از مشکلات را حل می‌کنند و نیاز به تغییر نگرش خانواده‌ها نسبت به دختران می‌باشد‌ زیرا در هند دختران به اندازه پسران ارزشمند نیستند".
ازدواج دختران زیر سن قانونی در بعضی از نقاط هند جرم محسوب می‌شود ولی سرشماری سال 2011 نشان می‌دهد که بیش از پنج میلیون دختر هندی قبل از سن قانونی 18 سال ازدواج کرده‌اند و این گویای این است که قوانین و مجازات‌ها به خودی خود کافی نیست.
"ریبینی‌" ‌22‌ ‌ساله ساکن "هسار" از ایالات شمالی هند گفت: "‌من زمانی که 14 ساله بودم مجبور به ازدواج شدم. من بزرگتر از پنج خواهر و برادر بودم، سه نفر از آنها دختر بودند. پدر و مادرم مشتاق بودند که ما را از زودتر به خانه بخت بفرستند. من عاشق لباس عروس بودم، اما بعد از آن فقط کتک‌های شوهر و مادر شوهرم را به یاد دارم آنها من را به منزل پدری پس فرستادند چون می‌گفتند من اطاعت نکرده‌ام"‌. سن قانونی برای ازدواج در هند 18 برای زنان و 21 برای مردان است. هند یک جامعه عمیقا مردسالار باقی مانده است. زنان‌ زیادی در شمال هند به دلیل احترام نگذاشتن به سنن کشته می‌شوند.

Author: Iran Star

Category: News

Sub-Category: General

Date: 9 ماه 1 هفته قبل

For Country: Canada

Happened at: Canada

Share this with: ارسال این مطلب به