news-ghachagh-police

روتوسکی 44 ساله در طول جریان محاکمه از خدمت پلیس همیلتون معلق شده است

ترجمه ایران استار - یک فروشنده مواد مخدر روز سه‌شنبه در دادگاه عالی در تورنتو شهادت داد که او مبلغ 2500 دلار در ماه به پلیس پرداخت می‌کرده‌ تا از گزند پلیس همیلتون در امان بماند. او دومین قاچاقچی مواد مخدری است که در این زمینه و برعلیه پلیس شهادت می‌دهد. حدود یک ماه پس از آنکه شریک تجاری او در سال 2012 در یک کاندو در‌ همیلتون دستگیر شد این فروشنده مواد مخدر بطور مستقیم با پلیس درگیر شد و با پرداخت پول به شخصی به نام "‌کریگ روتوسکی" افسر پلیس، اطلاعات لازم برای دستگیر نشدن را می‌خریده است.
روتوسکی 44 ساله در طول جریان محاکمه از خدمت پلیس همیلتون معلق شده است، البته او به جرم رشوه دادن، جلوگیری از عدالت، نقض اعتماد عموم، قاچاق و توطئه برای انجام جرم، مجرم شناخته نشده است.
نام این قاچاقچی که بعنوان شاهد در دادگاه حضور یافته است، تحت قانون "ممنوعیت انتشار اطلاعات" قرار گرفته‌ زیرا شناسایی او ممکن است هویت شریکش را که شاهد اصلی این پرونده است را لو دهد.
اولین فرد دستگیر شده، هر ماه از افراد مختلف از جمله شاهد، مبالغی را جمع آوری می‌کرده تا با پرداخت 20000 در ماه به روتوسکی، بتواند بدون درد سر در همیلتون مواد مخدر بفروشد.
شاهد سه‌شنبه شهادت داد که هرگز هیچ پولی را به طور مستقیم به روتوسکی نداده است و حتی کسی که این پول را به دست او می‌رسانده را ندیده است‌ ولی با پرداخت این پول می‌توانسته بدون مشکل به فروش مواد مخدر بپردازد.
"جان راولدارد" وکیل مدافع از شاهد پرسید آیا موقعیتی بوده که در آن روتووسکی به تو کمک کرده باشد؟ و شاهد پاسخ داد: وقتی ماموران پلیس به خاطر خلاف رانندگی و داشتن مواد مخدر غیرقانونی دستگیرم کردند او یک روز بعد مرا به قید وثیقه آزاد نمود.
"گرگ لافونتین" وکیل مدافع روتووسکی اشاره کرد که سابقه مرد شاهد نشان می‌دهد او تا قبل از آزادی چندین هفته در زندان بوده است و این می‌تواند روی صحبت‌های شاهد اثر منفی گذاشته باشد. لافونتین به شاهد گفت: "شاید روتووسکی خواسته که شما فکر کنید او مسئول آزادی شما بوده است". در ادامه لافونتین از شاهد پرسید: "آیا شما در آنجا بودید که او با دادستان صحبت کرد؟"
شاهد جواب داد: "نه، من نبودم". و ادامه داد این مطلب را شریکش به او گفته است.
رای هئیت منصفه دادگاه در 25 اپریل به این تعلق گرفت روتوسک در رشوه گرفتن و قاچاق مقصر است. روز سه‌شنبه 29 ماه می، حکم  روتوسک قرائت شد: دوازده سال و نیم زندان و 250000 دلار جریمه نقدی.

Author: Iran Star

Category: News

Sub-Category: General

Date: 8 ماه 4 روز قبل

For Country: Canada

Happened at: Canada

Share this with: ارسال این مطلب به