news-khodkoshi-sori

بچه‌های مهاجران بیشتر به این دلیل که نمی‌توانند از نظر فرهنگی و زبانی با دیگر دانش‌آموزان ارتباط برقرار کنند مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند

ترجمه ایران استار -‌ امید خانواده پناهجوی سوری برای زندگی بهتر در کانادا پس از خودکشی و مرگ دختر نُه ساله‌شان به ناامیدی تبدیل شد. در تاریخ 6 مارس وقتی "عارف ال‌اشتو" به خانه آمد با بدن بی‌جان دخترش "آمل" در اتاق خوابش روبرو شد. آنها اکنون یک خانواده هشت نفره هستند و هنوز در معرض شوک فاجعه قرار دارند.
سه سال پیش این خانواده تحت حمایت دولت به عنوان پناهنده به کانادا آمد و از جنگ در سوریه فرار کرد. آنها از بمب‌هایی که کنار خانه‌شان منفجر شده بود تعریف می‌کردند. "نصرا عبدالرحمان" مادر آمل با استفاده از مترجم گفت: "دو هفته قبل از اینکه او به مدرسه جدیدش برود بچه‌ها به او گفته بودند حتی اگر او مدرسه‌اش را عوض کند هیچ کس او را دوست ندارد و او باید خودش را بکشد".
پلیس در روز مرگ او گفت هیچ مدرک محکمی که بتوان از آن به عنوان شاهدی برای قلدری در مدرسه استفاده کرد وجود ندارد. مادر و پدرش گفتند او در مدرسه‌ای در "کلگری" بزرگ شده و هرگز او در رابطه با مشکلاتش از آنها کمک نخواسته بود.  
در بیانیه‌ای که به رسانه‌ها فرستاده شد، هیئت آموزش و پرورش کالگری می‌گوید: "‌تحقیقات نشان می‌دهد که هیچ نشانه‌ی آزار و اذیت و قلدری در مدرسه وجود نداشته است". هیئت آموزش و پرورش کالگری گفت: "نماینده منطقه با مدیر مدرسه در حال همکاری‌ است تا اطلاعات را از معلمان، کارکنان و دانش‌آموزان جمع‌آوری کند".
حیدر حسن مدیر امور مهاجران کلگری گفت: "من حتی نمی‌توانم تصور این تراژدی را کنم من حتی کلمات برای توصیف آن ندارم". مرگ آمل غم سنگینی در قلب و ذهن کسانی است که به تازه واردین کمک می‌کنند. صدها برنامه برای تازه‌واردین در کالگری وجود دارد، از جمله بسیاری برای کودکان. اما طبق نظرسنجی 2017 که توسط دولت فدرال انجام شده است، تنها حدود نیمی از افرادی واجد شرایط دسترسی به آنها هستند یا حتی می‌دانند که این برنامه‌ها وجود دارد. والدین امل به هیچ یک از سازمان‌های کمک به تازه‌واردین‌ دسترسی نداشتند. حسن گفت که اعضای خدمات مهاجران کالگری در تلاش هستند تا دریابند که چرا این دختر کوچک خود را از بین برده است. "سام نامورا" که با پناهندگان سوری مستقر در کلگری کار می‌کند گفت که بچه‌های مهاجران بیشتر به این دلیل که نمی‌توانند از نظر فرهنگی و زبانی با دیگر دانش‌آموزان ارتباط برقرار کنند مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.‌ وی افزود که کودکان مهاجر با موانع زیست‌محیطی و تنظیم فرهنگی جدید مواجه هستند.
 
 

Author: Iran Star

Category: News

Sub-Category: General, Kids and Youth

Date: 3 ماه 8 ساعت قبل

For Country: Canada

Happened at: Canada

Share this with: ارسال این مطلب به