news-piri-saratan

انسان از یک مبارز قدرتمند برخوردار است كه در میدان او مبارزه می‌كند: تلومراز آنزیمی است كه فعالانه علیه نابودی طبیعی تلومرها عمل می‌كند و در حین تقسیم سلولی، آنها را تقویت می‌كند

در سطح سلولی،‌ سالخوردگی و سرطان دو روی یک سکه به شمار می‌روند. می‌توان سرعت مکانیزمی که طول عمر سلول‌ها را محدود می‌کند را کاهش داد اما این عمل باعث تقسیم کنترل نشده سلولی و سرطانی شدن سلول‌ها می‌شود.
‌اكنون دانشمندان مدرسه پلی‌تكنیک لوزان راهی را برای تغییر موثر روند این مكانیزم كشف كرده‌اند كه می‌تواند نامیرایی سلول‌های سرطانی را از بین برده و منجر به مرگ طبیعی و تدریجی این سلول‌ها شوند. هربار كه سلولی تقسیم می‌شود، از نقشه اولیه‌ای كه درون كروموزوم پنهان است راهنمایی می‌گیرد، ‌اما برخی از اطلاعات ژنتیكی در هر بار تقسیم ناپدید می‌شوند. به منظور محافظت از تكه‌های حیاتی این اطلاعات،‌ سر كروموزوم‌ها از توالی تكرار‌شونده‌ای به نام تلومرها پوشانده شده‌است. به تدریج و زمانی كه این تلومر‌ها از بین می‌روند، سلول را در برابر نقص‌ها آسیب‌پذیر می‌سازند،‌ آسیب‌هایی كه ما آنها را به شكل چین و چروك زیر چشم، موهای سفید،‌كاهش سوخت و ساز بدن، و افزایش احتمال ابتلا به بیماری می‌بینیم، به این شكل طول تلومر ارتباطی جدایی‌ناپذیر با سالخوردگی دارد.
اما انسان از یک مبارز قدرتمند برخوردار است كه در میدان او مبارزه می‌كند، تلومراز آنزیمی است كه فعالانه علیه نابودی طبیعی تلومرها عمل می‌كند و در حین تقسیم سلولی، آنها را تقویت می‌كند. متاسفانه تلاش‌های این این مبارز كوچک در نهایت چندان موثر نیستند و پیری همیشه برنده می‌شود. با این‌همه این آنزیم ضد‌سالخوردگی همواره یكی از بزرگترین اهداف پژوهش‌های ضد‌سالخوردگی بوده ‌است و دانشمندان به دنبال راهكارهایی برای بهبود عملكرد یا مقدار آن هستند. اما تلومراز‌ها یك وجه تاریک نیز دارند، سرطان می‌تواند از آنها برای نامیرا ساختن تومورهایش سو استفاده كند. از این رو مسدود‌سازی این آنزیم همواره به عنوان یكی از شیوه‌های مهار سرطان مورد بررسی قرار گرفته‌است و دانشمندان دریافته‌اند این تكنیک بسیار پرخطر است.
اما پژوهش جدید محققان مدرسه پلی‌تكنیک لوزان نشان داده ‌است كه می‌توان به جای هدف قرار دادن مستقیم تلومراز در تومورهای سرطانی، تلومرهای آن را هدف قرار داد. در این پژوهش محققان دو آنزیم PRDX1 و MTH1 را كشف كردند كه می‌تواند از تلومرها در برابر آسیب‌های اكسیده شدن محافظت كند.
محققان دریافتند مسدود‌سازی این دو آنزیم نتایج بهتری به دنبال دارد ‌و تلومر تومورهای سرطانی را آسیب‌پذیر می‌سازد و حتی با وجود تلاش تلومراز‌ها برای ترمیم این تلومرها،‌ سلول‌های تومور به تدریج و در اثر سالخوردگی می‌میرند.

Author: Iran Star

Category: News

Sub-Category: Medical

Date: 4 ماه 3 هفته قبل

For Country: Canada

Happened at: Canada

Share this with: ارسال این مطلب به