news-police-help-theives

او در سال 2007 به واحد اسلحه پیوست و به دادگاه گفت او در آن زمان خود را در بهشت می‌پنداشت.

ترجمه ایران استار - 22 مه سال 2015 بود و فروشندگان مواد مخدر در حالی که وحشت زده بودنند با تلفن صحبت می‌کردنند. کسی دو آجر کوکائین را از یک ماشین در پارکینگ یک فروشگاه در "اتوبیکک" دزدیده بود اما آنها نمی دانستند چه کسی این کار را انجام داده است آنها همچنین نمی دانستند که مکالمات تلفنی انها کنترل می‌شود
تیم مخفی "تریوس کلارک" کارآگاه پلیس تورنتو‌ یک معامله مواد مخدر را تحت نظر داشت و سپس منتظر خریدار بود تا قبل از آن پلیس جعبه حاوی مواد مخدر داخل خودروی "فورد تاروس" قهوه‌ای را باز کرده و مواد را جابجا کرده بودنند. این کار فروشندگان داخل صحنه را به وحشت انداخت و باعث شد که با افراد بالا دست خود تماس بگیرند این در حالی بود که پلیس به مکالمات گوش می‌داد.
در روز‌های آینده و مکالمات بیشتر متوجه شدنند که یکی از صدا‌های پشت خط مربوط به یک پلیس است. اما او فقط یک پلیس نبود "کریگ راتووسکی"41‌ ساله کارآگاه‌ و پلیس ویژه‌ی "همیلتون"‌بود که گروه‌های تبهکاری را خلع سلاح می‌کرد البته این موضوع مربوط به قبل از دستگیری او در سال 2015 بود‌. و در نهایت ماه گذشته او به دلیل پذیرش رشوه، اخلال در اجرای عدالت، نقض اعتماد و قاچاق کوکائین و ماریجوانا مجرم شناخته شد و به حبس طولانی مدت محکوم گردید.
در طول مدت پنج هفته دادگاه و شهادت بیش از دوازده شاهد تصویری به وجود امد که بعضی از افسران پلیس‌ سرکش از قدرتشان استفاده می‌کردند تا منافع مالی بیشتری برای خود فراهم کنند.
کریگ روتوسکی از وقتی که در کلاس ششم تحصیل می‌کرد دوست داشت که پلیس شود و رویای او مانند بیشتر پسران در " پیتربورو " اونتاریو که دوست داشتند بازیکن "ان‌اچ‌ال" باشند محقق شد او یک افسر پلیس شد. اما خدمت در نیروهای پلیس یک کار جدی و واقعی بود .
در سال 1998، در 24 سالگی، او با کارکنان پلیس همیلتون مشغول به کار شد. اما به زودی، همانطور که او در محاکمه خود برای هیئت منصفه توضیح داد از گشتن داخل شهر و صدور قبض جریمه خسته شده بود او همکارانش را تنبل‌ و خود را از آنها بهتر‌ می‌دانست او ‌ بلندپرواز بود و رویای واحد اسلحه را در سر داشت. او در سال 2007 به واحد اسلحه پیوست و به دادگاه گفت او در آن زمان خود را در بهشت می‌پنداشت.
این واحد دقیقا جایی بود که او با اسلحه،پول و مواد مخدر سر و کار داشت و او می‌توانست دور از چشم همکاران به پول و مواد مخدر دسترسی داشته باشد و این موضوعی بود که فروشندگان مواد مخدر نیز آن را میدانستند بنابراین ممکن بود او زمانی پول کم بیاورد و در همین حالت بود که کسانی مایل باشند در عوض گرفتن مشاوره، مشکلات مالی او را حل کنند
 
 

Author: Iran Star

Category: News

Sub-Category: General

Date: 6 ماه 2 هفته قبل

For Country: Canada

Happened at: Canada

Share this with: ارسال این مطلب به