news-rahbar-quebec

پوته گفت که او معتقد است تصمیم هفت نماینده مجلس به استعفا‌ باعث شد که دیگر اعضای حزب ناامید شوند

ترجمه ایران استار-"مارتین اولت" رهبر کبک در رای‌گیری روز جمعه و شنبه توانست حمایت فقط 32 درصد اعضای حزب را جلب کند. 15000 نفر از اعضای حزب در طول 2 روز از طریق تلفن‌ یا اینترنت در این انتخابات شرکت کردنند‌.
اولت گفته بود در صورت حمایت 50 درصدی اعضا او به عنوان رهبر حزب باقی خواهد ماند.
اعضای حزب "بلاک کبک" در این رای‌گیری نیز‌ 65 درصد به نفع اینکه حزب باید به استقلال کبک احترام بگذارد رای دادند. البته از اواخر ماه فوریه تاکنون 7 نفر از اعضا و نمایندگان مجلس به دلیل سبک رهبری اولت استعفا داده‌اند
جناح جوان حزب و یکی از سه نماینده باقی مانده مجلس حمایت خود را از اولت ‌پایان دادند و این موضوع عمدتا به خاطر عدم تعهد و تمرکز بیش از حد به استقلال کبک، به جای حمایت از منافع استان در صحنه فدرال بوده است.
اولت پس از نتایج رای‌گیری صحبتی نکرد ولی در کنفرانس خبری که روز دوشنبه ساعت 10:30 صبح برگزار خواهد شد. انتظار می‌رود که وی به عنوان رهبر حزب استعفا دهد.
"جیل دسپ" رهبر سابق حزب ، قبل از انجام رای‌گیری به‌ رادیو کانادا گفت:"‌ او امیدوار است رای اعضا "نه" باشد".
دسپ گفت:" این موضوع برای آینده کبک مهم است که اولت بر سر قدرت نماند، اگر او باقی بماند پایان راه خواهد بود او اضافه کرد امیدوار است نمایندگان مجلسی که استعفا داده‌اند، باز گردند".
"گیلبرت پکت" وزیر امور خارجه سابق از حزب کبک و مشاور ویژه اولت‌ گفت که این دو نوع رای مخالف یکدیگر هستند.
پکت گفت:" اوولت یک رهبر است که به شدت بر استقلال متمرکز شده است به همین دلیل اعضا به نفع این نظریه او رای دادند، در حالی که اکثریت بر علیه رهبری او بودنند. او گفت: "بنابراین، حزب باید تصمیم بگیرد که جهت گیری آنها در هفته‌های آینده چه خواهد بود."
پوته گفت که او معتقد است تصمیم هفت نماینده مجلس به استعفا‌ باعث شد که دیگر اعضای حزب ناامید شوند.
پوته گفت:" حزب فعال است و نرخ حمایت 30 درصدی در کبک بعد از استعفای نمایندگان مجلس نشان دهنده این موضوع است اگر پیش از این استعفای رای گیری می شد ، من فکر می‌کنم که رهبر حزب با اکثریت 80 یا 90 درصدی انتخاب می‌شد."
 

Author: Iran Star

Category: News

Sub-Category: General

Date: 4 ماه 2 هفته قبل

For Country: Canada

Happened at: Canada

Share this with: ارسال این مطلب به