news-second-cup-so-kard

شاکیان مشکلات مربوط به خرید مواد اولیه به قیمت بالاتر از بازار و تامین نامناسب آن و همچنین کیفیت نه چندان خوب مواد غذایی را مطرح کرده‌اند

ترجمه ایران استار - گروهی از شعب قهوه‌فروشی‌های رنجیره‌ای کانادایی " سِکِندکاپ "‌، واگذار‌کننده کانادایی شعب را‌ به میزان 300000 دلار سو کردند و ادعا می‌کنند که اقدامات این شرکت برای آنها زیان‌آور است. این شعب لیست طولانی از شکایات خود را تحت عنوان یک دعوی حقوقی در اوایل ماه جاری به دادگاه عالی کبک ارائه دادند.
هیچ یک از این اتهامات در دادگاه اثبات نشده است و وکیل شرکت مادر کلیه اتهامات را رد کرده است.
"علی ازوپاردی" سخنگوی "کندین کافی چِین" گفت: " هنوز دادگاه در مراحل اولیه بررسی است و در این زمان نمی‌توان نتایج آن را پیش‌بینی کرد".
در حالی که این شرکت در طی سه سال گذشته تغییرات مثبتی را تجربه کرده است و به نظر برای جلب نظر مشتریان موفق بوده است ولی هنوز هم از طرف رقبا تحت فشار است. درآمد سِکِندکاپ در طول مدت سه سال گذشته کاهش پیدا کرده است.
شرکت فروشنده فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفته: شعب فروخته شده از امکانات تبلیغاتی شرکت مادر استفاده کرده‌اند اما سهم دو تا سه درصدی از فروش خود را به شرکت واگذار کننده پرداخت نکرده‌اند.‌ مطابق اسناد دادگاه "سِکِندکاپ" از پول تبلیغات به خوبی استفاده نکرده و نتوانسته به تعهدات خود عمل کند.
در عوض فروشگاه زنجیره‌ای قهوه نیز مجبور شد که حق پرداخت بدهی برای تجهیزاتی که باعث بهبود در فروش نشده بود را افزایش دهد. از جمله این وسایل تجهیزات فروش "فروزن یوگورت" از برند "پینک‌بری" می‌باشد. 
البته "سِکِندکاپ" در سپتامبر 2017 قرار داد فروش "فروزن یوگورت" را در 4 شعبه به امضا رسانیده بود. در حال حاضر این محصول در 84 فروشگاه آن عرضه می‌گردد؛ این شرکت گفته است که "ماست یخ‌زده" نقش مهمی در فروش بیشتر این شرکت داشته است.
البته شاکیان مشکلات مربوط به خرید مواد اولیه به قیمت بالاتر از بازار و تامین نامناسب آن و همچنین کیفیت نه چندان خوب مواد غذایی را نیز مطرح کرده‌اند.   
آنها 300000 دلار ادعای خسارت کرده‌اند. این مبلغ شامل 75000 دلار برای خسارت سه ساله از دست رفته و 75 هزار دلار هزینه‌های تبلیغات می‌شود.
استراتژی جدید شرکت "سکندکاپ" فروش تفریحی "ماری‌جوآنا‌" می‌باشد، این شرکت در حال بستن قرارداد با فروشگاه‌های فروش ماری‌جوآنا در "آلبرتا" است، البته این شرکت مکان‌های مختلفی در "انتاریو" را نیز در این خصوص شناسایی کرده است. 

Author: Iran Star

Category: News

Sub-Category: General

Date: 5 ماه 3 هفته قبل

For Country: Canada

Happened at: Canada

Share this with: ارسال این مطلب به