news-taslim-gerogan-gir

. تمام چهار گروگان از کارکنان بانک بودند.

ترجمه ایران استار-‌ این رویداد در روز جمعه 8 مارس در ساعت 4:50 بعدازظهر در حالی آغاز شد که یک مرد مسلح وارد بانک گردید و یک کارمند با ضربه زدن به دکمه خطر در شعبه " سالاری د ولی‌فیلد" بانک کبکی "دژاردن" پلیس را از موضوع با خبر کرد. پس از چند ساعت، اولین گروگان در ساعت 8:30 شب آزاد شد و سه گروگان باقی مانده در ساعت 10 شب به بیرون راه یافتند. با این حال اشغال‌ ساختمان تا ساعت 1:30 بامداد ادامه پیدا کرد و در این ساعت گروگان‌گیر خود را به صورت مسالمت‌آمیز به پلیس تسلیم نمود. تمام چهار گروگان از کارکنان بانک بودند.
"استفان ترمبلی"سخنگوی پلیس کبک گفت:" هیچکس در این حادثه آسیب ندیده است ولی پلیس گروگان‌گیر را قبل از شروع تحقیقات به بیمارستان منتقل نموده است".
مرد گروگانگیر که هنوز هویتش فاش نشده، ‌روز شنبه از بیمارستان مرخص شد و انتظار می‌رود که به خاطر اتهامات مطرح شده توسط پلیس محاکمه شود. پلیس استانی کبک اعلام کرد که متهم حدود 50 ساله روز شنبه بعد در دادگاه حاضر می‌شود، جایی که وی می‌تواند بخاطر، اعمال تهدید و استفاده از سلاح محاکمه شود.

Author: Iran Star

Category: News

Sub-Category: General

Date: 2 ماه 1 هفته قبل

For Country: Canada

Happened at: Canada

Share this with: ارسال این مطلب به