news-toronto-cop-theives

ما متوجه شدیم که بیش از 97 درصد از تماس‌ها در مورد دزدی از منازل نادرست بوده است.

ترجمه ایران استار - پلیس تورنتو می‌گوید افسران دیگر به زنگ خطر دزدی خانه‌ها پاسخ نمی‌دهند مگر اینکه شواهدی از ورود دزد به خانه را پیش از حرکت داشته باشند.
این تغییر سیاست از روز دوشنبه اعمال شده است. بنا به ادعای پلیس این سیاست جدید بخشی از ابتکار این سازمان برای بهبود در خدمات، با هدف کاهش تعداد تماس‌های نادرست روزانه، می‌باشد.
"ساندرا باکلر" سخنگوی پلیس روز دوشنبه گفت: "ما متوجه شدیم که بیش از 97 درصد از تماس‌ها در مورد دزدی از منازل نادرست بوده است. تا به امروز، ما هنگامی که یک زنگ خطر در مورد سرقت دریافت می‌کردیم‌، یک ماشین و دو مأمور پلیس به محل می‌فرستادیم که در اکثر اوقات وقتی مامورین به محل می‌رسیدند متوجه می‌شدند که زنگ خطر بی‌دلیل به صدا در‌آمده است".
البته باکلر گفت: اگر زنگ خطر در مورد سرقت منازل فعال شود، افسران هنوز هم پاسخ خواهند داد، اما اکنون آنها نیاز به اثبات ورود دزد به خانه را دارند. او گفت این شواهد می‌تواند ویدئو، صدا یا شاهدان عینی باشند، یا اگر زنگ خطر قسمت‌های مختلف منزل با هم به صدا درآیند.
باکلر گفت: با سیاست جدید، امیدواریم زمان افسران و اپراتوران 911 بیشتر آزاد شود. تماس‌های دزدی از منازل یکی از انواع تماس‌هایی است که به طور منظم‌ افسران بخش 911 را درگیر می‌کند و نفرات ما در تلاش هستند تا از تأثیر بی‌مورد آن بربازدهی سیستم 911 جلوگیری کنند.
"گلوبال نیوز" قبلا گزارش داده بود که به دلیل زمان انتظار طولانی مردم در مواقع حوادث، پلیس تورنتو در اوایل سال جاری ده‌ها نفر به اپراتوران بخش 911 اضافه کرده است. پلیس گفت آنها کماکان به  هشدارهای مربوط به ضرب و شتم، دستگیری‌ها و موارد خطر‌ناک پاسخ فوری خواهند داد.
"شاون کازان" معاون رئیس پلیس تورنتو طی مصاحبه‌ای گفت: "پلیس در تلاش است به منظور کاهش زمان انتظار افراد با مرکز پلیس، از تماس‌های غیر اضطراری به این مرکز بکاهد". او در اواخر ماه ژوئن گفت: سعی در کاهش تعداد دفعات تماس از چالش‌های همیشگی پلیس است، تعداد تماس‌ها در سال جاری 8.5 درصد افزایش داده است. وی اضافه کرد: پلیس همچنان به دنبال راه‌حل‌های تکنیکی برای کاهش تماس‌های غیر ضروری می‌باشد.
 

Author: Iran Star

Category: News

Sub-Category: General

Date: 6 ماه 6 روز قبل

For Country: Canada

Happened at: Canada

Share this with: ارسال این مطلب به