news-toronto-shelters

این شهر علاوه بر پناهگاه‌های موجود، تعدادی مراکز موقت 24 ساعته را نیز باز کرده که در طول زمانی که هوا بسیار سرد است به افراد بی‌خانمان کمک می‌کند

ترجمه ایران استار - در داخل یکی از پناهگاه‌های تورنتو ده تخت در کنار دیوار چیده ‌شده‌اند و افرا‌د بی‌خانمان به خاطر سرما خود را درون پتو‌های صلیب سرخ پیچیده‌اند.  
در یک مرکز 24 ساعته که قرار است 100 نفر را میزبانی کند، بسیاری از تخت‌های کوچک در یک راهرو کم نور پشت سر هم چیده شده‌اند. بعضی از مردم در تختشان هستند؛ دیگران به خاطر سرما در حال پرسه‌زدن هستند؛ سر و صدای غریبی از همه جا به گوش می‌رسد، و در گوشه‌ای دیگر نیز به نظر می‌رسدیکی در حال کوبیدن به درب است؛ یک نفر هم اشاره می‌کند که یکی از توالت‌ها خراب شده است.
این بخشی از یک فیلم شش دقیقه‌ای است که آخر هفته پیش به نمایش گذاشته شد، البته این فیلم به صورت مخفیانه برداشته شده است. این فیلم که نشان‌دهنده وضعیت اسفبار جمعیت بی‌خانمان تورنتوست‌ مراکزی را نشان می‌دهد که برای نگه‌داری افراد بی‌خانمان حتی گرم هم نیستند.
"کتی کرو" پرستار قدیمی خیابانی و مدافع افراد‌ بی‌خانمان گفت: "شرایط پناهگاه‌ها کاملا غیرانسانی هستند در واقع سیستم پناهگاهی تورنتو کارایی خود را از دست داده است". او گفت: "ما در حال حاضر مردم را در مکان‌هایی جا می‌دهیم که در واقع دیگر‌ پناهگاه نیستند... در حال حاضر مراکز شبانه‌روزی تورنتو پذیرای 1000 نفر زن و مرد و پیر و جوان هستند، اینها مکان‌هایی هستند که بی‌خانمانان می‌توانند در آنجا سر کنند". ‌
این شهر علاوه بر پناهگاه‌های موجود، تعدادی مراکز موقت 24 ساعته را نیز باز کرده که در طول زمانی که هوا بسیار سرد است به افراد بی‌خانمان کمک می‌کند که از این دوره جان سالم به در ببرند. این مراکز در دو هفته گذشته که هوا بسیار سرد بوده است باز بوده‌اند و با گرم شدن هوا بسته خواهند شد. در طی این مدت بسیاری از مراکز اظهار می‌کنند که قادر به پذیرش بی‌خانمان‌های بیشتری نیستند. این مشکلات که هرساله وجود دارد، امسال نیز در شورای شهر تورنتو به بحث گذاشته شد اما به نتیجه نرسید.
 

Author: Iran Star

Category: News

Sub-Category: General

Date: 6 ماه 2 هفته قبل

For Country: Canada

Happened at: Canada

Share this with: ارسال این مطلب به