news-wsib-30

دابلیو‌اس‌آی‌بی اعلام کرده است که مسئولیت مالی خود را از 10 سال پیش، از برنامه قانونی خود حذف کرده است

ترجمه ایران استار - وزیر کار انتاریو می‌گوید حق بیمه ایمنی در محل کار ("دابلیو‌اس‌آی‌بی") برای کارفرمایان، از ماه ژانویه 2019 ‌حدود 30 درصد کاهش خواهد یافت.
"لوری اسکات" وزیر کار روز ‌چهار‌شنبه به خبرنگاران گفت: "این کاهش در نتیجه حذف مسئولیت مالی فاقد درآمد دابلیو‌اس‌آی‌بی است و به این بدین معنی است که نرخ حق بیمه در سال 2019 به میزان 29.8 درصد و از 2.35 دلار به 1.65 دلار کاهش خواهد یافت". طبق گزارش دابلیو‌اس‌آی‌بی که یک سازمان دولتی در انتاریو است‌ مسئولیت مالی فاقد درآمد‌، کسری بودجه بین پول مورد نیاز برای پرداخت مزایا‌ در آینده و پول موجود در صندوق بیمه را شامل می‌شود. این میزان در سال 2011 به 14.2 میلیارد دلار رسیده است. اسکات گفت: "کارفرمایان می‌توانند از این مزیت برای جریان مالی بهتر در اقتصاد، سرمایه‌گذاری در تجهیزات، زیرساخت‌های جدید و ایجاد مشاغل مناسب در انتاریو استفاده کنند... کارگران می‌توانند اعتماد داشته باشند که دابلیو‌اس‌آی‌بی پول کافی برای پرداخت مزایا‌ در آینده را دارد.... کاهش این میزان برای کارفرمایان در انتاریو 1.45 میلیارد دلار خواهد بود".

دابلیو‌اس‌آی‌بی اعلام کرده است که مسئولیت مالی خود را از10 سال پیش، از برنامه قانونی خود حذف کرده است. "توماس تیهن" مدیر عامل شرکت دابلیو‌اس‌آی‌بی در یک نشست خبری گفت: "ما در این لحظه به نقطه عطفی رسیده‌ایم، ما بر روی ایجاد تغییراتی متمرکز شده‌ایم تا بتوانیم به نیاز‌ها و انتظارات مردم بهتر پاسخ دهیم". با اجرای این طرح، کارگران پوشش مراقبت‌های بهداشتی و مزایای آن را از دست می‌دهند و‌ برای کارفرمایان بیمه مسئولیت جمعی و دسترسی به اطلاعات مربوط به سلامت و ایمنی فراهم می‌شود.
 

Author: Iran Star

Category: News

Sub-Category: General

Date: 4 ماه 3 هفته قبل

For Country: Canada

Happened at: Canada

Share this with: ارسال این مطلب به