انگلیسی

فیلیس اکرمن، شرق شناس امریکایی

اختری-تاریخ-افیلیس-اکرمن-شرق-شناس-امریکایی‌
شرق‌شناسی-120
فیلیس اکرمن (Phyllis Ackerman) ‌از اهالی آمریکا‌ و همسر شادروان پروفسور آرتور آُپهام‌ پوپ‌ شرق‌شناس‌ معروف آمریکا‌ئی‌ و همکار او در کلیه فعالیت‌های‌ مربوط به ایران در انستیتوی آسیائی بود. آنها با هم در شیراز اقامت داشتند. فیلیس در هنر موسیقی ایرانی تخصص داشت (1)‌.
این خانم خاور‌شناس به همراه هفتاد و یک نفر از دانشمندان ایران‌شناس دیگر پروفسور پوپ را در تالیف مجموعه‌ای بزرگ‌ تحت عنوان "بررسی هنر ایرانی" یاری دادند (2).
Sub-Category: History
Happened at: Canada
پنج‌شنبه, ژانویه 16, 2020

صفحه‌ها

Share this with: ارسال این مطلب به