انگلیسی

سونامی ابر تورم اقتصاد ایران و سناریو‌های پیش رو - 2

economy-Fanni-tavarom-iran-2
در ایران پرسشی که به واسطه کاهش نرخ ارز (نرخ دلار) در روزهای اخیر بسیار مطرح می‌شود این است که همانطور که بسیاری درشرایط تورمی و با‌ افزایش قیمت کالاها و خدمات مختلف به افزایش قیمت دلار جهت توجیه وضعیت استناد می‌کنند، چرا با کاهش قیمت دلار شاهد به وجود آمدن شرایط معکوس و کاهش تورم و قیمت کالاها نیستیم. به بیان دیگر آیا با وجود کاهش اخیر قیمت دلار و ارزهای خارجی پیش‌بینی وقوع ابر‌تورم در سال 1398 را نباید مخدوش دانست.
Sub-Category: Economy
Happened at: Canada
پنج‌شنبه, دسامبر 20, 2018

بالا و پائینی ارز ایران و تغییرات نرخ دلار- 2

economy-Fanni-arzesh-rial
در دو گفتار گذشته ابتدا به تحلیل وضع موجود اقتصاد ایران و بیان خصوصیات آن پرداخته شد و در خصوص دو معضل بنیادی ضعف ساختار و ضعف نهاد مدیریت به تفصیل اطلاعاتی ارایه گردید. سپس به منظور تحلیل بازار ارز در ایران با نگاهی تاریخی به تحولات ارز در چهل سال گذشته سعی شد امکان ارائه یک تحلیل روشن از وضعیت بازار و ریشه های تحولات ارزی برای خوانندگان فراهم گردد.
Sub-Category: Economy
Happened at: Canada
پنج‌شنبه, اکتبر 25, 2018

سو‌نامی ابر تورم اقتصاد ایران و سنا‌ریو های پیش رو

economy-Fanni-tavarom-iran
اقتصاد ایران همانگونه که قبلا مورد موشکافی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت دارای مشکل ساختاری عمیقی است که قریب یک قرن ریشه دارد و در خصوص دلایل عمده این مشکل ساختاری و خصوصیات آن در گفتارهای گذشته اطلاعاتی ارایه گردیده است. زنجیره اتفاقاتی که اخیرا در حوزه اقتصاد ایران به وقوع پیوسته است موجبات آن را فراهم آورده که بعد از تجربه تورم شدیدی که در دوران جنگ‌های اول و دوم جهانی به اقتصاد ایران تحمیل شد، بزرگترین و پر دامنه‌ترین تورم طول تاریخ معاصر در اقتصاد ایران رقم بخورد.
Sub-Category: Economy
Happened at: Canada
پنج‌شنبه, دسامبر 13, 2018

بررسی ساختاری اقتصاد ایران – جمعیت

economy-Fanni-barresi-sakhtari-eghtesad-iran
در ادامه مباحث مربوط به بررسی ساختار اقتصاد ایران، از نگاه متغیرهای اجتماعی در بخش شاخصه‌های نیروی انسانی، به موضوع دموگرافی و جمعیت خواهیم پرداخت. تغیرات دموگرافی و شاخصه‌های جمعیتی نظیر رشد جمعیت از جمله مهمترین مباحث ساختاری اقتصادی-اجتماعی درجوامع انسانی بشمار می‌رود. این پدیده اگر‌چه یگانه عامل موثر بر توسعه و آهنگ پیشرفت یک جامعه نیست اما بطور مستقل متغیری قابل ملاحظه‌ در تعیین راهبردهای موثر بر رشد و توسعه در یک جامعه محسوب می‌شود.(‌نمودار شماره 1)
Sub-Category: Economy
Happened at: Canada
پنج‌شنبه, نوامبر 29, 2018

بررسی ساختاری اقتصاد ایران - بهداشت عمومی و امنیت غذایی

economy-Fanni-eghtesad-omomi-ghazaee
در ادامه مباحث مربوط به بررسی ساختار اقتصاد ایران، از نگاه مؤلفه‌های اجتماعی در بخش شاخصه‌های برخورداری، به موضوع بهداشت عمومی و امنیت غذایی خواهیم پرداخت. اقتصاد چه از طرف عرضه (نیروی انسانی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید) و چه از طرف تقاضا (نیازها و انتخاب‌های بالقوه و بالفعل انسانی) رابطه تنگاتنگ و غیر قابل گسستی با افراد جامعه دارد و تداوم و استمرار سلامت کمی و کیفی در هر جامعه‌ای و از جمله در مجموعه اقتصاد ایران وابستگی مستقیم با دو مفهوم بهداشت عمومی و امنیت غذایی دارد. 
Sub-Category: Economy
Happened at: Canada
پنج‌شنبه, نوامبر 15, 2018

بررسی ساختاری اقتصاد ایران - فقر و نابرابری

economy-Fanni-arz-iran-3
در این گفتار و در ادامه مباحث مربوط به بررسی ساختاری اقتصاد ایران، از دریچه مؤلفه‌های اجتماعی در بخش شاخصه‌های برخورداری، به موضوع فقر و نابرابری پرداخته خواهد شد. نابرابری و فقر دو شاخصه مهم در ساختار اقتصادی هر کشوری و از جمله ایران هستند.
Sub-Category: Economy
Happened at: Canada
پنج‌شنبه, نوامبر 1, 2018

بالا و پائینی ارز در ایران و تغییرات نرخ دلار

economy-Fanni-arz, economy-Fanni-arz-1
در ادامه نوشتار گذشته با توجه به اتفاقات جاری در بازار ارز و اهمیتی که افکار عمومی در داخل و خارج از کشور برای این موضوع قائل هستند به تحلیل اقتصادی این بازار و اثر تحریم های اقتصادی بر آن پرداخته خواهد شد.تمرکز این نوشتار در تحلیل بازار ارز ایران بر تغییرات نرخ دلار آمریکا خواهد بود.
Sub-Category: Economy
Happened at: Canada
پنج‌شنبه, اکتبر 18, 2018

مسیر سقوط اقتصادی ایران و اثرات آن بر زندگی ما

economy-Fanni-eghtesad-Iran
در مجموعه گفتارهای پیش رو به زبان ساده به موضوع اقتصاد ایران، اثر تحریم بر فعالیت‌های اقتصادی و فعالان اقتصادی، پیش‌بینی وضعیت آتی و راه‌حل‌های پیش رو پرداخته خواهد شد.
در اولین گام لازم است که بدانیم اقتصاد ایران چگونه اقتصادی است. بدین منظور در این گفتار ابتدا در قالب هفت خصوصیت وضع موجود اقتصاد ایران را معرفی خواهیم کرد، سپس به دو معضل بنیادی اقتصاد ایران که نتیجه پایداری وضعیت موجود اقتصاد در طول زمان هستند می‌پردازیم و در نهایت چگونگی تاثیر تحریم‌های اقتصادی اخیر بر مجموعه اقتصاد ایران توضیح داده خواهد شد.
Sub-Category: Economy
Happened at: Canada
پنج‌شنبه, اکتبر 4, 2018

MohammadAli Fanni

محمدعلی فنی
دانش‌آموخته اقتصاد و دارای مدرک دکترا اقتصاد از دانشگاه شیراز است. وی بیش از 14 سال سابقه تدریس، تحقیق و کار اجرایی دارد.
email:ma.fanni@gmail.com
Tel: 416-305-3360

Share this with: ارسال این مطلب به