اشتباه-در-ارسال-محموله-مواد-مخدر-به-نمایشگاه-ماشین-رسید-تورنتو-اخبار

مشخص شد که 9 ماشین از 14 ماشین در 13 نمایشگاه حاوی مواد مخدر هستند

توجه داشته باشید که هر فروشنده‌ای، فروشنده مواد نیست، بعبارت بهتر فروشنده ماشین معادل فروشنده مواد مخدر نیست! قاچاقچیان مواد مخدر همیشه در حال ابداع روش‌های جدید انتقال مواد و پول از جایی به جای دیگر هستند بطوریکه پلیس همیشه بدنبال ابداعات آنها گشته و اغلب دست خالی برمی‌گردند. اما داستان ارسال متامفنتامین غیرقانونی از مکزیک به یک نمایشگاه فروش ماشین موضوع جالبی است بطوریکه بخاطر اشتباه یک قاچاقچی این مواد بجای پخش شدن میان فروشندگان مواد، میان 13 فروشنده ماشین فورد در شرق کانادا پخش شد!
بنا به گزارش پلیس استانی انتاریو، کارمندان 4 نمایشگاه که مشغول بررسی ماشین‌های تازه رسیده از نوع فورد فیوشن بودند متوجه شدند که آنها هر کدام یک تایر غیر زاپاس دارند. بازرسی دقیق‌تر نشان داد که در داخل هر کدام از این تایرهای بزرگتر از زاپاس بسته‌های متامفنتامین قرار دارد که بلافاصله با پلیس و مقامات تماس گرفتند و مشخص شد که 9 ماشین از 14 ماشین در 13 نمایشگاه حاوی این مواد هستند. پلیس نیز بلافاصله با مقامات فورد تماس گرفت. شش ماشین از یک کارخانه از مکزیک آمده بودند و پلیس توانست همه این ماشین‌ها را توقیف کند.
با بررسی‌های بعمل آمده معلوم شد که مافیای "سینالوآ" پشت این قضیه قرار داشته و در کارخانه این جابجایی را انجام داده بودند، البته در کارخانه اثری از این مواد بدست نیامد و پلیس می‌گوید اعضای این گروه احتمالا قبلا موضوع را فهمیده و آنجا را ترک کرده بودند. بدین ترتیب 180 کیلو مواد به ارزش 4.5 میلیون دلار ضبط شد.

Author: Iran Star

Category: News

Sub-Category: General

Date: 5 months 2 weeks ago

For Country: Canada

Happened at: Canada - GTA

آگهی
 Website DesignClassico Roma Luxtury

Share this with: ارسال این مطلب به